3lü suriye zirvesini yakından inceleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya talih Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\nin Ankara\da gerçekleştirdiği 3\lü Suriye Zirvesi\nin ardından müşterek manifesto yayınlandı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani\nin bugün Ankara\da üçlü yalnız toplantıda yalnız araya gelindiği tamlanan iki sayfalık bildiride, Soçi\de 22 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen akıbet toplantıdan bu yana Suriye\ye konusunda gelişmelerin not edildiği belirtildi. Liderlerin soy 2017\den bu yana yapılan Astana toplantılarının ilk yılının sonuçlarından duydukları memnuniyeti söyleyiş ettikleri kaydedilen bildiride, “Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına muin tamamlanmak ve Suriye ihtilafına kalıcı siyasal hal bulunması hakkında Cenevre sürecine ivme kazandırma yoluyla Suriye\de barış ve istikrara yardım sağlamak bakımından sessiz müessir milletlerarası girişimin Astana formatı olduğunun altını çizmişlerdir. Çatışan taraflar arasında kalıcı ateşkes kuruluş edilmesi ve BM Güvenlik Konseyi\nin 2254 sayılı kararıyla öngörülen siyasal süreçte terfi kaydedilmesi amacıyla Suriye konusunda yürüttükleri etkin işbirliğinin sürdürülmesi hususundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Suriye\nin kara bütünlüğüne vurgu
Bildiride şunlar kaydedildi:
“Suriye\nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, kara bütünlüğüne ve muayyen yalnız anlayış temelinde olmayan yapısına olan donanımlı taahhütlerini yinelemişlerdir. ki aracılığıyla gerçekleştirildiğine bakılmaksızın atılacak adımların hiçbirinin müteallik BM kararları ve Suriye toplumunun tamamı kesimlerinin temsilcilerinin iradesi aracılığıyla onaylama edilen bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Terörle mücadele kisvesi altında sahada tanınmayan gerçeklikler yaratılmasına konusunda her türlü girişimi reddetmiş, Suriye\nin egemenliği ve kara bütünlüğüyle mücavir ülkelerin millî güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere mukabil eğlenme kararlılıklarını söyleyiş etmişlerdir.”

Liderlerin Soçi\de 30 soy 2018\de toplanan Suriye millî Diyalog Kongresi\nin siyasal sürecin önünü açan ehemmiyetli yalnız kilometre taşı olduğuna konusunda inançlarını söyleyiş ettikleri vurgulanan bildiride, “BM umumi Sekreteri ve milletlerarası toplum aracılığıyla desteklenen, yalnız Anayasa Komitesi kurulması yolundaki uygunluk özellikle tamamlanmak neredeyse Suriye toplumunun tamamı kesimlerinin temsilcilerinin iradesini yansıtan kurultay sonuçlarının takibini yapmacık yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir.

Komitenin BM umumi Sekreterinin Suriye spesiyal Temsilcisinin yardımıyla ve üç güvenceci memleket ile kuma güdümle Cenevre\deki çalışmalarına yalnız zihin önce başlamasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerini teyit etmişlerdir. Suriye millî Diyalog Kongresi\nin sonuçlarına payanda olmaları hakkında Suriye zenci Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Suriye\nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, kara bütünlüğüne ve muayyen yalnız bölüntü temelinde olmayan yapısına sınırlanmış olan muhalefete ve milletlerarası topluma çağrıda bulunmuşlardır” denildi.

Suriye ihtilafına askeri hal getirilemeyeceğine ve ihtilafın sadece oylaşma edilmiş yalnız siyasal vetire vasıtasıyla sona erdirilebileceğine konusunda inançların söyleyiş edildiği bildirilerek, “Suriyelilere; ülkelerinin birliğini gene kuruluş etmelerinde Suriye halkının desteğini alacak yalnız kanunuesasi ile sonuçlanmak neredeyse Suriye halkının zorlamaya iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde ve konut sahipliğinde büyütülecek kapsayıcı, özgür, zamir ve şeffaf yalnız vetire ve katılmaya eş tamamı Suriyeliler\in BM\nin mutabık şekilde gözetimi altında rey kullanacağı serbest ve zamir seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasal hal bulmalarında muin olma gerekliliğini yinelemişlerdir. BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla tanımlandığı neredeyse Suriye\deki DEAŞ, Nusra Cephesi ve yurt ayaklık veya DEAŞ ile bağlantılı tamamı öbür bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıklarını teyit etmiş ve milletlerarası terörizimle mücadeleye yönelik müşterek çabalarının başarısının altını çizmişlerdir. Terörle mücadelede yukarıda tamlanan yıldırı örgütlerinin ateşkes rejimine katılmış ve katılacak olan silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının sivil zaiyatın önlenmesi bakımından makro önem genişlik ettiğinin altını çizmişlerdir” ifadelerine arsa verildi.

Bir sonraki içtima İran\da
“Doğu Guta, Yarmuk, Fua ve Kefraya, İdlib Eyaleti, yıldız Hama Vilayeti, Rukban ve Rakka dahil tamamlanmak neredeyse tamamı Suriye\deki korkulu insanca duruma aksülamel olarak alınan 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşılamışlar, çatışan taraflara ateşkes ihalelerinden kaçınma da dahil tamamlanmak neredeyse kelam kolokyum kararın hükümlerine uymaları konusunda güçlü çağrıda bulunmuşlardır” denilen bildiride şunlar kaydedildi:

“Sahada sukünetin sağlanması ve gerginliği azaltma bölgelerinde sivillerin korunması ile bu bölgelere hızlı, güvenli ve kesintisiz insanca erişim sağlanmasını kolaylaştırma çabalarına çabukluk verme hususundaki birlikte kararlılıklarının altını çizmişler ve gerginliği azaltma bölgelerinin 4 Mayıs 2017 günlü muhtırada belirtildiği şekilde yaya nitelikte olduğunu vurgulamışlardır. ekleme insanca iane göndermek, insanca mayın temizliği faaliyetlerini kolaylaştırmak, içtimai ve iktisadi tesisler okunuşu dahil tamamlanmak neredeyse asıl altyapı unsurlarını eski haline ortaya çıkarmak ve tarihsel mirası himaye etmek yoluyla Suriye\ye yapılan yardımı arttırmaları hakkında özellikle BM ve insanca ajansları tamamlanmak neredeyse milletlerarası topluma çağrıda bulunmuşlardır. Alıkonunanlar/kaçırılanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve yitik şahısların tespiti say Grubu\nun üç garantörün yanısıra BM ve Uluslararası altın salip Komitesinin ICRC katılımıyla 15 Mart 2018 tarihinde Astana\da ilk toplantısını yapmış olmasını memnuniyetle karşılamış ve çalışan taraflar arasında yüreklilik inşa edilmesine yardım sağlayabilecek say Grubu\nun müessir şekilde hareket göstermesinin önemini vurgulamışlardır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\nin daveti üzerine yalnız sonraki toplantılarını İran İslam Cumhuriyeti\nde yapmayı kararlaştırmışlardır. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu talih Başkanları, Ankara\da bu 3\lü zirveye konut sahipliği yapmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\a samimi teşekkürlerini sunarlar.”