3lü suriye zirvesini yakından inceleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin okunuşu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\nin Ankara\da gerçekleştirdiği 3\lü Suriye Zirvesi\nin ardından kuma deklerasyon yayınlandı.

Erdoğan, Putin okunuşu Ruhani\nin zaman Ankara\da üçlü eş toplantıda eş araya gelindiği tamlanan iki sayfalık bildiride, Soçi\de 22 son teşrin 2017 tarihinde gerçekleşen son toplantıdan bu yana Suriye\ye dair gelişmelerin derece edildiği belirtildi. Liderlerin Ocak 2017\den bu yana yapılan Astana toplantılarının ilk yılının sonuçlarından duydukları memnuniyeti ifade ettikleri kaydedilen bildiride, “Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına muin tam gelmek okunuşu Suriye ihtilafına kalıcı politik hal bulunması düşüncesince Cenevre sürecine ivme kazandırma suretiyle Suriye\de sulh okunuşu istikrara katkı sağlamak bakımından hiçbir müessir enternasyonal girişimin Astana formatı olduğunun altını çizmişlerdir. Çatışan taraflar arasında kalıcı bırakışma tesis edilmesi okunuşu BM emniyet Konseyi\nin 2254 önemli kararıyla öngörülen politik süreçte terfi kaydedilmesi amacıyla Suriye konusunda yürüttükleri etkin işbirliğinin sürdürülmesi hususundaki kararlılıklarını gerçekleme etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Suriye\nin ülke bütünlüğüne vurgu
Bildiride şunlar kaydedildi:
“Suriye\nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, ülke bütünlüğüne okunuşu muayyen eş görüş temelinde olmayan yapısına olan üstün taahhütlerini yinelemişlerdir. ki aracılığıyla gerçekleştirildiğine bakılmaksızın atılacak adımların hiçbirinin müteallik BM kararları okunuşu Suriye toplumunun tümsek kesimlerinin temsilcilerinin iradesi aracılığıyla onay edilen bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Terörle mücadele kisvesi altında sahada bilinmeyen gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye\nin egemenliği okunuşu ülke bütünlüğüyle mücavir ülkelerin millî güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere mukabil durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir.”

Liderlerin Soçi\de 30 Ocak 2018\de toplanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi\nin politik sürecin önünü açan mühim eş kilometre taşı olduğuna dair inançlarını ifade ettikleri vurgulanan bildiride, “BM umumi Sekreteri okunuşu enternasyonal toplum aracılığıyla desteklenen, eş temel Komitesi kurulması yolundaki uzlaşma başta tam gelmek neredeyse Suriye toplumunun tümsek kesimlerinin temsilcilerinin iradesini yansıtan kongre sonuçlarının takibini yapma yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir.

Komitenin BM umumi Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisinin yardımıyla okunuşu ekstrem güvenceci memleket ile eş güdümle Cenevre\deki çalışmalarına eş zihin önce başlamasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerini gerçekleme etmişlerdir. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi\nin sonuçlarına destek olmaları düşüncesince Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Suriye\nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, ülke bütünlüğüne okunuşu muayyen eş bölüngü temelinde olmayan yapısına tutkun olan muhalefete okunuşu enternasyonal topluma çağrıda bulunmuşlardır” denildi.

Suriye ihtilafına askeri hal getirilemeyeceğine okunuşu ihtilafın yalnızca müzakere edilmiş eş politik proses vasıtasıyla sona erdirilebileceğine dair inançların ifade edildiği bildirilerek, “Suriyelilere; ülkelerinin birliğini gene tesis etmelerinde Suriye halkının desteğini alacak eş anayasa ile sonuçlanmak neredeyse Suriye halkının serbest iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde okunuşu soy sahipliğinde büyütülecek kapsayıcı, özgür, adil okunuşu saydam eş proses okunuşu katılmaya sahip tümsek Suriyeliler\in BM\nin oranlı şekilde gözetimi altında oy kullanacağı hür okunuşu adil seçimler aracılığıyla ihtilafa politik hal bulmalarında muin olma gerekliliğini yinelemişlerdir. BM emniyet Konseyi aracılığıyla tanımlandığı neredeyse Suriye\deki DEAŞ, Nusra Cephesi okunuşu aşiret ayaklık yahut DEAŞ ile bağlantılı tümsek başka bireyler, gruplar, teşebbüsler okunuşu oluşumların ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıklarını gerçekleme etmiş okunuşu enternasyonal terörizimle mücadeleye yönelik kuma çabalarının başarısının altını çizmişlerdir. Terörle mücadelede yukarıda tamlanan yıldırı örgütlerinin bırakışma rejimine katılmış okunuşu katılacak olan silahlı aykırı gruplardan ayrıştırılmasının çırçıplak zaiyatın önlenmesi bakımından büyük ehemmiyet arz ettiğinin altını çizmişlerdir” ifadelerine iz verildi.

Bir sonraki toplantı İran\da
“Doğu Guta, Yarmuk, Fua okunuşu Kefraya, İdlib Eyaleti, Kuzey Hama Vilayeti, Rukban okunuşu Rakka karışma tam gelmek neredeyse tümsek Suriye\deki vahametli insani duruma reaksiyon olarak alınan 2401 önemli BM emniyet Konseyi kararını kıvançla karşılamışlar, çatışan taraflara bırakışma ihalelerinden kaçınma da karışma tam gelmek neredeyse laf ekonomik kararın hükümlerine uymaları konusunda etkisi çağrıda bulunmuşlardır” denilen bildiride şunlar kaydedildi:

“Sahada sukünetin sağlanması okunuşu gerginliği azaltma bölgelerinde sivillerin korunması ile bu bölgelere hızlı, emin okunuşu aralıksız insani erişim sağlanmasını kolaylaştırma çabalarına gayret verme hususundaki birlikte kararlılıklarının altını çizmişler okunuşu gerginliği azaltma bölgelerinin 4 Mayıs 2017 tarihli muhtırada belirtildiği şekilde bulaşan nitelikte olduğunu vurgulamışlardır. abartma insani bağış göndermek, insani mayın temizliği faaliyetlerini kolaylaştırmak, içtimai okunuşu iktisadi tesisler okunuşu karışma tam gelmek neredeyse taban altyapı unsurlarını eski haline ortaya çıkarmak okunuşu tarihi mirası muhafaza etmek suretiyle Suriye\ye yapılan yardımı arttırmaları düşüncesince başta BM okunuşu insani ajansları tam gelmek neredeyse enternasyonal topluma çağrıda bulunmuşlardır. Alıkonunanlar/kaçırılanların hür bırakılması, cenazelerin teslimi okunuşu zayi şahısların tespiti say Grubu\nun ekstrem garantörün yanısıra BM okunuşu Uluslararası altın salip Komitesinin ICRC katılımıyla 15 Mart 2018 tarihinde Astana\da ilk toplantısını yapmış olmasını kıvançla karşılamış okunuşu çalışan taraflar arasında yüreklilik inşa edilmesine katkı sağlayabilecek say Grubu\nun müessir şekilde canlılık göstermesinin önemini vurgulamışlardır. İran müslümanlık Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\nin daveti üzerine eş sonraki toplantılarını İran müslümanlık Cumhuriyeti\nde yapmayı kararlaştırmışlardır. İran müslümanlık Cumhuriyeti okunuşu Rusya Federasyonu Devlet Başkanları, Ankara\da bu 3\lü zirveye soy sahipliği yapmalarından naşi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\a içten teşekkürlerini sunarlar.”