Nlp Setifikası ve Kazanımları – Kimler Alabilir

NLP her şeyin kendiliğinden, beklenenin okunuşu ötesinde yalnızkolayca yoluna girdiği tesadüfi anların ardında yatan dinamiği incelemevetatbik bilimidir.
NLP bu anların sizin seçiminiz doğrultusunda şuurlu olarak yaratılmasının bilimidir.
NLP, bildirişim kurmayı arzuladığınız her insanın kendine öze dilini anlamave o kişiyle kendi anladığı ferdî dilde bildirişim kurabilme sanatıdır.
Edilgen insanın yaşamı tesadüflere bağlıdır. işleyenâdem evladı yaşamını kendisi belirler.
Edilgen âdem evladıözgüanlaşılmak önemlidir. işleyenâdem evladıözgüanlamak önemlidir.
Edilgen âdem evladı “Kimse beni anlamıyor” der. işleyenâdem evladı “Seni anlıyorum” der.
NLP, “etkin âdem evladı olmak” sanatıdır. Nlp eğitimi alarak sizde dinamikyalnızâdem evladı olun!

NLP aşağıdaki soruların yanıtlarının alındığı yalnız çalışmadır.
• sebepfazla istememe karşın her mevsimmuvaffakiyetli olamıyorum?
• sebepkimi insanlara düşüncemi aktarmakta zorlanıyorum?
• sebepkimi insanları anlamakta zorlanıyorum?
• sebep insanların yanlışlarını eleştirdiğimde tepkisel davranıyorlar?
• sebepfazlaçok hazırlandığım halde topluluk önünde konuşurken endişeleniyorum.

Kazanım:
Nlp eğitimi ile bütün ilişkilerinizde istediğiniz sonucu yaratırsınız.
• Zihinsel stratejileri kolayca çözümleyebilirsiniz.
• Fikirlerinizi netyalnız şekilde aktarabilirsiniz. Kimse sizi ayrımlı anlamaz.
• Başkalarının sizi elbette algıladığını ayrım edersiniz.
• İnsanların satın transfer programlarına mütenasip davrandığınız özgüsatış başarınız artar.
• ansambl önünde etkin olmak sizin özgükâbus olmaktan çıkar.
• NLP tekniklerini kullanarak yaşamınızı dahaniteliklihale getirirsiniz.
• NLP teknikleri, öğrenilmesi ve uygulanması kolay, yarattığı sonuçlar forslu olduğu özgü sonuçları çabucak görürsünüz.
• Sizi sınırlayan/engelleyen bilinçaltı kayıtlarınızı sizi destekleyen kayıtlara dönüştürürsünüz.
• hayat kalitelinizi düşüren fobilerinizden özgürleşirsiniz.
• Bugüne gibi farkına da varmadığınız yeteneklerinizi keşfedersiniz.
• Fikirlerinizi netyalnız şekilde aktarırsınız.
• Başkalarının sizi elbette algıladığını ayrım edersiniz.
• Öğrenmesi ve uygulaması kolayca olan NLP tekniklerinin yarattığı forslu sonuçları çabucak görebilirsiniz.
• Edilgen insanın yaşamı tesadüflere bağlıdır. işleyen insan, yaşamını kendisi belirler.

NLP Practitioner terbiye Programı
• anakavrayış Psikolojisi Ve İnsanın Nörolojik Potansiyeli
• NLP Kavramlarına methalveana Yaklaşımlar
• İletişimde Profesyonel Algılama
• Başarılı Yaklaşımların Modellenmesi
• kıstak Kalıpları
• Beynin mütalaaveAlgı Sistemleri
• madun Modalite-Alt Biçemler
• Çapalama Ancorhing
• gene Çerçeveleme

Nlp eğitimi Size okunuşuyarar Sağlar?
• Zihnindeki sınırlamalarla yüzleşerek; anlayışvezatî yaşamında ortaya çıkan tıkanıkları aşmanıza yaver olur.
• Kavramsal ve algısal yeteneklerinizi güçlendirir.
• Yaratıcılığınızı dahamüessir kullanabilirsiniz.
• İnsanları dahaayrımlıveforsluyalnız şekilde dinleyerek bildirişim kurabilirsiniz.
• sabıkveyetersiz kalıplardan, davranışlarından ve alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz.
• İnsanları tesir yeteneğiniz keşfedersiniz.
• Hipnotik dil kullanmayı öğrenirsiniz.
• Öğrendiğiniz teknikler sayesinde hayatınıza ayrımlıyalnız açıdan bakar, zatî gelişimde NLP ile farkındalığını arttırsınız.
• Farklılığın yanlışlık olmadığını öğrenirsiniz.

Nlp eğitimini Kimler Almalı?
• Öğretmenler
• Koçluk hizmeti satmak isteyenler Nlp eğitimi almalıdırlar.
• İletişimini ilerletmek isteyenler
• Yaşamda pürüzörgütleme eden sınırlamalardan doğurmak isteyenler
• Kendiortamında bütünlüğü yakalamak isteyenler
• sıhhat çalışanları
• Hukuk alanında vazife yapanlar
• Halkla daimîbildirişimortamında olması gereken kamuvehususidal çalışanları
• toplumsalhizmet uzmanları