Yaşam Koçluğu Eğitimi Nasıl Verilir

hayat Koçluğu Sertifikası programına katılan katılımcılar, İnsanların istedikleri hedeflere ulaşması yolunda onlara hamil olarak süreci hızlandıran yalnızşahsimüşavirlik mesleği eğitimi alırlar.

Bu programa katılan katılımcılar ömür koçluğu hizmeti çevirmek için, kendilerini ileriye taşıyacak unsurların farkına vararak kendi gelişimleri ve performanslarının artmasına katkıda bulunacak şekilde eğitim alırlar. tanınmayanyalnızokul olan hayat Koçluğu Türkiye Mesleki kifayet Kurumu eliyle da ünlüyalnız meslektir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Yaşam Koçluğu Sertifikası programına katılan katılımcılara; tanınmayanyalnızömürvekâr fırsatı yakalanması, maslahatveözel yaşamın düzenlenmesi, sorunların üstesinden gelinmesi, vizyonun genişletip, yönetim becerinin geliştirilmesi gibi konular eğitim verilir.

KİMLER KATILABİLİR
• hayat Koçluğunu okuliktisap etmek isteyenler
• bulunan mesleklerinin nispetle koçluğu hevesli olarak olmak isteyenler,
• Yaşamın her alanında koçluk yaklaşımlarını söylemek isteyen profesyoneller,
• Özel yaşamında dahaişleyenvemuvaffakiyetli olmayı amaçlayanlar,
• takım verimliliğini ve etkinliğini artırmak isteyen politika insanları, yöneticiler,
• Hayatını dahamahsuldarve keyifle yaşamak isteyen herkes Yaşam Koçluğu Eğitimine katılabilir.
• Hayatında değişolmak isteyenler
• İletişimini güçlendirmek isteyenler
• Günümüzün pop mesleğinde kariyer olmak isteyenler
• İnsanlara hevesli dostluk olmak isteyenler
• Hayata değişikyalnız pencereden beslemek isteyenler

Yaşam Koçluğu Eğitimi kesinlikle Alınır?
Yaşam Koçluğu Sertifikası alabilmek hakkında öncelikle katılımcının civar kaydını yaptırması gerekmektedir. karşıyiyecek onayından sonratediye yapılır. Ödeme yapıldığı çağbilirkişi Online terbiyeeliyle katılımcıya, Katılımcı Danışmanı atanır. Katılımcı Danışmanı mesai saatleri içerisinde yürütmek şartıyla başvurusu onaylanan kişiye kullanıcı adıveşifre gönderir.

Yaşam Koçluğu Eğitimi alan kişilere Katılımcı Danışmanı eğtim süreci boyunca kişilere müşavirlik hizmeti verir.

Yaşam Koçluğu Eğitimi Programımıza, uzaktan eğitim ile dilediğiniz yerden dilediğiniz mevsimve şekilde katılabilir , Uluslararası Riccon Swiss Academy onaylı sertifikalarımızı almaya kazı kazanabilirsiniz.

Alacağınız dersler internet ortamında size gönderilir benzeyen & Flash Disk. Eğerinteraktif modülümüzü kullanacaksanız, size verilen şifreyle dersleri kovuşturma etmeye hemen başlayabilirsiniz. İlk ödemeyi yapan veyiyecek oluşturan herkes için, simultane dersler etkinhale getirilir.

Nereye yetişmek istiyoruz ?
Bu tepesi sorunun cevabını verdiğinizde sizin hakkında olması gereken taşlar durumunda değil ise, yalnız koçluk hizmeti yahutfazladaha iyisi yalnız koçluk eğitimi iktibas zamanınız gelmiş demektir. Bu eğitimle öncelikle kendinizin sonrada çalışacağınız danışanlarınızın hedeflerini –ara hedeflerini veeylem planlarını belirlemek, hayata dahaolumlu bakmayı sağlamak, insanlarla olan iletişimde dahamuvaffakiyetliyürütmek , süresince bulunulan mevcut durumdan yürütmek istenilen ideal duruma gelene kadarki yolda danışanlarınıza hamilyürütmek , içlerindeki potansiyeli ve gücü keşfetmelerini sağlamak, yerine oturmayan taşların sebeplerini ve sebeplerinin sebeplerini keşfederek çözüme ulaştırılması hesabına kendinizi geliştirme veeğerdevametmek isterseniz günümüzün genişlikpop mesleğinde kariyer yapma fırsatı elde edeceksiniz,

Aile vehayat Koçluğu Mentörlük eğitim programı:
• Koçluk/mentörlük nedir? Benzerlikleri – farklılıkları nelerdir?
• Koçlukta etik değerler – prensipler – sınırlar nelerdir?
• Mentörlük/ koçluk kimlere uygulanabilir?
• Koçun bağlantı kurması cesaretveharmoni inşası
• Bütünsel dinleme veempati kurma
• Etkilisoru sorma sanatı
• Ailede paylaşılmış koçluk ve değerler sistemi
• eş modelleri
• eş sistemi, anayapı taşları, bilinçdışı süreçler ve dinamikler
• Etkili anne-baba elbette olmalı
• eş ile iletişim çatışmalarının yönetimi
• Çocuklarda tasarı sistemi inşası – yaratıcılık geliştirme
• evlatve ergenlerde uygulanan koçluk modelleri
• Çözüm odaklı yaklaşım
Yaşam Koçluğu Eğitimi kişiye kendini prezantasyonve potansiyeline yönelik farkındalık oluşturma yapabilecekleri – zorlayan durumlar
• gayeve hedeflerin belirlenmesi, değişmeyen verilmesi, kariyer planlama
• vakit yönetimi, planlaması
• kızgınlıkve stres yönetimi
• Sınav kaygısıyla ser etmek
• ilgive odaklanmayı geliştirme
• kazanç oluşturma
• davranış bozuklukları, harmonivesınır koyma
• mesele çözme, uyuşmazlık yönetimi, uzlaşma
• mevhumtabiiyet internet, oyun, içtimai medya
• Yaşamsal durumlar, iş/okul hayatı ile özel hayatın sınırlarını kavramak
• çalışan mentörün kazanımları hayatın sınırlarını kavramak
• çalışan mentörün kazanımları