Türkiye, Rusya ve İran zirvesinden ortak bildiri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya büyüklük Başkanı Vladimir Putin okunuşu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhaninin Ankarada gerçekleştirdiği 3lü Suriye Zirvesinin ardından kumatebliğ yayınlandı.

Erdoğan, Putin okunuşu Ruhaninin zaman Ankarada üçlü benzer toplantıda benzer araya gelindiği belirtilen iki sayfalık bildiride, Soçide 22 son teşrin 2017 tarihinde gerçekleşen bitimi toplantıdan bu yana Suriyeye dair gelişmelerin derece edildiği belirtildi. Liderlerin aile 2017den bu yana yapılan Astana toplantılarının ilk yılının sonuçlarından duydukları memnuniyeti deyiş ettikleri kaydedilen bildiride, “Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına yavertamamlanmakokunuşu Suriye ihtilafına kalıcı politikacıçözüm bulunması göre Cenevre sürecine ivme kazandırma biçimiyle Suriyede sulhokunuşu istikrara bilgisahip olmak bakımından hiçetkilimilletlerarası girişimin Astana formatı olduğunun altını çizmişlerdir. Çatışan taraflar arasında kalıcı bırakışmatesis edilmesi okunuşu BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla öngörülen politikacı süreçte terakki kaydedilmesi amacıyla Suriye konusunda yürüttükleri etkili işbirliğinin sürdürülmesi hususundaki kararlılıklarını gerçekleme etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Suriyenin arazi bütünlüğüne vurgu
Bildiride şunlar kaydedildi:

“Suriyenin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, arazi bütünlüğüne okunuşubellibenzergörüş temelinde olmayan yapısına olan etkili taahhütlerini yinelemişlerdir. kitüründen gerçekleştirildiğine bakılmaksızın atılacak adımların hiçbirinin ilgili BM kararları okunuşu Suriye toplumunun tamamı kesimlerinin temsilcilerinin iradesi türündenonaylama edilen bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Terörle savaşım kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her çeşit çeşit girişimi reddetmiş, Suriyenin egemenliği okunuşuarazi bütünlüğüyle komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere muhalifdurma kararlılıklarını deyiş etmişlerdir.”

Liderlerin Soçide 30 aile 2018de toplanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin politikacı sürecin önünü açan önemlibenzer kilometre taşı olduğuna dair inançlarını deyiş ettikleri vurgulanan bildiride, “BM nesne) Sekreteri okunuşumilletlerarasıtopluluktüründen desteklenen, benzertemel Komitesi kurulması yolundaki uzlaşmaözellikletamamlanmakgibi Suriye toplumunun tamamı kesimlerinin temsilcilerinin iradesini yansıtan kongre sonuçlarının takibini yapmacık yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir.

Komitenin BM nesne) Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisinin yardımıyla okunuşutepesigüvencecimemleket ile hayat arkadaşı güdümle Cenevredeki çalışmalarına benzerzihinönce başlamasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerini gerçekleme etmişlerdir. Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin sonuçlarına bindi olmaları göre Suriye zenci Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Suriyenin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, arazi bütünlüğüne okunuşubellibenzerbölüntü temelinde olmayan yapısına tutkun olan muhalefete okunuşumilletlerarası topluma çağrıda bulunmuşlardır” denildi.

Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine okunuşu ihtilafın sadecemütalaa edilmiş benzerpolitikacıvetirevasıtasıyla sona erdirilebileceğine dair inançların deyiş edildiği bildirilerek, “Suriyelilere; ülkelerinin birliğini genetesis etmelerinde Suriye halkının desteğini alacak benzerkanunuesasi ile sonuçlanmak gibi Suriye halkının zorlamaya iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde okunuşunesil sahipliğinde büyütülecek kapsayıcı, özgür, zamirokunuşusaydambenzervetireokunuşu katılmaya cemaattamamı Suriyelilerin BMnin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı hürokunuşuzamir seçimler vasıtasıyla ihtilafa politikacıçözüm bulmalarında yaver olma gerekliliğini yinelemişlerdir. BM Güvenlik Konseyi türünden tanımlandığı gibi Suriyedeki DEAŞ, Nusra Cephesi okunuşumülkiyetayaklıkyahut DEAŞ ile irtibatlıtamamıözge bireyler, gruplar, teşebbüsler okunuşu oluşumların ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıklarını gerçekleme etmiş okunuşumilletlerarası terörizimle mücadeleye yönelikkuma çabalarının başarısının altını çizmişlerdir. Terörle mücadelede yukarıda belirtilenyıldırı örgütlerinin bırakışma rejimine katılmış okunuşu katılacak olan silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının çıplak zaiyatın önlenmesi bakımından makroönemen ettiğinin altını çizmişlerdir” ifadelerine mekân verildi.


Bir sonraki içtima İranda

“Doğu Guta, Yarmuk, Fua okunuşu Kefraya, İdlib Eyaleti, Kuzey Hama Vilayeti, Rukban okunuşu Rakka dahiltamamlanmakgibitamamı Suriyedeki vahiminsani duruma aksülamel olarak alınan 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşılamışlar, çatışan taraflara bırakışma ihalelerinden kaçınma da dahiltamamlanmakgibikelimeekonomik kararın hükümlerine uymaları konusunda güçlü çağrıda bulunmuşlardır” denilen bildiride şunlar kaydedildi:

“Sahada sukünetin sağlanması okunuşu gerginliği azaltma bölgelerinde sivillerin korunması ile bu bölgelere hızlı, eminokunuşukesintisizinsanierişim sağlanmasını kolaylaştırma çabalarına sürat verme hususundaki ortak kararlılıklarının altını çizmişler okunuşu gerginliği azaltma bölgelerinin 4 Mayıs 2017 tarihli muhtırada belirtildiği şekilde bulaşıcı nitelikte olduğunu vurgulamışlardır. İlaveinsaniiane göndermek, insani mayın temizliği faaliyetlerini kolaylaştırmak, toplumsalokunuşukazançlı tesisler okunuşudahiltamamlanmakgibitemel altyapı unsurlarını sabık haline sağlamakokunuşutarihsel mirası müdafaa etmekbiçimiyle Suriyeye yapılan yardımı arttırmaları göreözellikle BM okunuşuinsani ajansları tamamlanmakgibimilletlerarası topluma çağrıda bulunmuşlardır. Alıkonunanlar/kaçırılanların hür bırakılması, cenazelerin teslimi okunuşukayıp şahısların tespiti say Grubunun tepesi garantörün yanısıra BM okunuşubeynelmilelaltınistavroz Komitesinin ICRC katılımıyla 15 Mart 2018 tarihinde Astanada ilk toplantısını yapmış olmasını memnuniyetle karşılamış okunuşu çalışan taraflar arasında cesaretinşa edilmesine bilgi sağlayabilecek say Grubunun etkili şekilde faaliyet göstermesinin önemini vurgulamışlardır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhaninin daveti hakkındabenzer sonraki toplantılarını İran İslam Cumhuriyetinde yapmayı kararlaştırmışlardır. İran İslam Cumhuriyeti okunuşu Rusya Federasyonu büyüklük Başkanları, Ankarada bu 3lü zirveye nesil sahipliği yapmalarından naşi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana içten teşekkürlerini sunarlar.”