Vajinismus ve Tedavisinde Yeni Yöntem

Vajina girişi çevresindeki kasların istemişveli kasılması sonucu eşeysel ilişkinin ağrılı yahut imkansız ağıl gelmesine verilen addır. Bu istemişveli vajina refleksi, eşeyselilişki esnasında, tamponla, doktor muayenesi vekendi parmağı ile birlikte tetiklenebilir. Oluşan spazm, vajina girişini kapatarak eşeysel ilişkiyi imkansız ağıl getirir. Devam edilmesi halinde ağrıya illet olur. Ayrıca vücudun diğeradale guruplarında da spazmlar oluşturarak bazen soluk almada dahizahmet yaşatabilir. Olayın bitmesiyle ile hep beraber kaslar gevşeyerek öncekidüzgülü duruma anlayışsız döner. Kadınlarda vajinismus değişik formlarda görülebilir. Bazıları yalnızcaeşeyselilişki esnasında oluşur; ancak doktor muayenesi ve tampon koyma esnasında problem yaşamazlar. Bazıları hiçbir nesnenin girişine müsaade vermezler. Bazıları ise kısmen penis girişine müsaade verir; ancak ilişki ağrılı olur.

Vajinismus neden sıklıkta görülüyor?

Görünme sıklığı tüm olarak bilinmemekle hep beraberyüzdelik 10 olduğu oranlama ediliyor. mütenevvi raporlarda bu konuda değişik istatistiklere önem verilmektedir. Bunun nedeni çiftlerin vajinismustan utanç duyarak duyurulmayan tutmalarıdır. Bu da tıbbi muavenet almalarını geciktiriyor ve zorlaştırıyor. yer yuvarı üzerindeki parçalanmamış toplumlarda surat binlerce kadında vajinismusun yalnız formu görülmektedir.

Vajinismus tiplerine birazaleniyet getirebilir miyiz?

Daha önceeşeysel ilişkisi olmuş yahutolgunlaşmamış her bayan vajinismus olabilir. adale kasılması dolayısıyladahaönce hiçbir şekilde ağrısız eşeysel ilişkisi olmaya tiplere ‘primer vajinismus’ diyoruz. Bu, birincil tababeteşeyselilişkiyahut ilk jinekolojik muayenede ortaya çıkar. ‘Sekonder vajinismus’ denilen tababet ise, dahaöncedüzgülü ağrısız eşeysel ilişkisi olup vajinismusun dahaaksi hâlde ortaya çıktığı durumları tanımlar. Bazen travmave cerrahi muamelat sonrası primer sorunlar büsbütün ortadan kalksa dahieşeysel ilişkiye giremezler.

Nedenlerin çokmütenevvi olabileceğini söylemekmuhtemel mü ?

Çoğu bayanözgü vajina kaslarının istem dışı, bilinçsizce kasılması yalnızşaşırtı olur. Kadıneşeyseltalep duyduğu halde ilişki gerçekleşmez. Bu reaksiyonun temelinde değişik, hatalıvesıhhatsizeşeysel mesajların bilinçaltına yerleşerek, vajina çevresindeki kasları refleks olarak kasması yatar. Bu mesajların kaynağı ağrı korkusu, hamilelik korkusu, eşeyseltehlikelitasarruf abuse, tıbbi yahutmaddeye durumlar olduğu gibi çokça heyecan, kifayetsizcinsiyet eğitimi, çokçatutucuyahutistikrarsız eğitim, evdeki hız ortamı, karı korkusu evet da itimatsızlık gibi çokmütenevvi nedenler de olabilir.

Tanıda ve tedavide ehemmiyetli olan nedir?

Uygun tedavinin planlanması için, ağrılı ilişkiye illet olan diğer tıbbi vemaddeye durumların ekarte edilmesi gerekir. Ağrılı eşeysel birleşmeye illet olan kimi durumlar aşağı yukarı sıralanabilir: Vulvodiniya/vestibulodiniya, pelvis iltihabı hastalıkları PID, over kisti, mesane yahutküçük abdest yolları enfeksiyonları, vajina atrofisi, vajina kuruluğu, vajina prolapsusu, rijit yahutkalın himen, veladet travması, vulva kanseri, vajina enfeksiyonları, derideki hastalıklar Lichen skleroz, ekzema, sedef , eklemleri tutan veeklem hareketlerini kısıtlayan romatizma hastalıkları…

Memorial Hastanesi’nde uygulanan vajinismus terapi yöntemleri nelerdir?

Himenin alınması: Çoğu vajinismulu kadınlar, bekâret zarlarını almakla sorunun üstesinden geleceklerini sanıyor yahut yönlendiriliyorlar. Ancak bekâret zarının alınması ile problemdaha da artabilir. Çoğu vakit zarın alınması nedbe dokusu oluşmasına venedeniyledahaçok ağrıya illet olur. Çok ender durumlarda rijit vekalın himen varsa cerrahi olarak alınabilir. Ancak bu muamelatde vajinismusun iyileşeceği anlamına gelmez.

Psikoterapi: Gevşeme öğrenilmesi gereken yalnız beceridir. Gevşemeyi bilmeyen birine bunu söylemekle netice alınamaz. Bu nedenle psikoterapi tek başına atom)terapi metodu değildir. Gevşemeyi bilmeyen birinde başaramama korkusu ankisiyeteye illet olur. Dolayısıylasevgi atışları artar, kaslar gerilir, soluma yüzeyselleşir ve tansiyonun yükselmesine illet olur. Vajinismus, pelvik tabanı kaslarının istemişveli kasılması sonucu oluştuğu özgü tedavide bu kasların gevşemesine müteveccih olmalıdır.

Egzersizler:

  • Kegel egzersizleri: Pelvik tabanı Pubococcygeus kaslarını güçlendirme vekontrolör etmeye müteveccih egzersizlerdir.
  • Solunum egzersizleri: Solunumu kontrolör etmeye müteveccih egzersizlerdir.
  • Gevşeme egzersizleri: tümsekvarlık kaslarında gevşemeyi öğrenmeye müteveccih egzersizlerdir.
  • Botoks uygulanması: Chlostridium botolinum ünlü bakteriden elde edilen toksin olup enjekte edilen kaslarda tikelfelç oluşturarak gevşemeye illet olur. Botoks etkisini kas-sinir bileşkelerindeki adale kasılmasını sağlayan asetilkolin maddesi üzerinden sağlar. Vajinismuslu kadınlarda nesne)duyum yitimi altında yapılır. tesir süresi 2-6 aydır. yönetki olarak küçük abdestyahut gaita kaçırması görülebilir. Etkisi ortadan kalktıktan aksi hâlde vajinismus gene oluşabilir
  • Vajinal dilatatörler: mütenevvi ölçülerde vajinal dilatatörler kullanılarak kendi kendine terbiyeverelaks yöntemidir.

Yine ilk defa Türkiye’de Memorial Hastanesi’nde uygulanan ürojinekolojik fizyoterapiden de bahsedelim isterseniz…

Fizik tedavinin sınır zamanlarda gelişmekte olan dallarından biridir. Bu dalda pelvik tabanı kaslarının gevşekliği sonucu oluşan küçük abdest kaçırmaları İnkontinans, pelvik iltihabı hastalıkları, hamilelik öncesi ve sonrası oluşan adale güçsüzlükleri, varlık deformasyonlarını önleme-düzeltme ve oluşan ağrıları azaltmaya müteveccihegzersizve fizik terapi uygulamaları, veladet kusmalarını Hiperemezis gravidarum önleme, veladet esnasında ağrıları azaltmaya müteveccih fizik terapi yöntemleri uygulanır.