Fizik Tedavi ile Vajinismus Tedavisi

Vajinismus tedavisi Ankara doktorlarımız eliyleçokkısa sürede tedavi edilmektedir. kimi hastalarda tek seansta çözüme ulaşırken, kimi hastalarda 2–3 seans gerekebilir. Vajinismus tedavisi Ankara detayları maksadıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vajinismus ilişkiye girememe nedir?

Vajinismus, kadınlarda vagina kaslarının ilişkiyi zorlaştıracak yada tamamenmânia olacak şekilde istemsiz kasılmasıdır. Vaginadaki çokbüzülmeve kapanma, eşeysel ilişkinin denenmesiyle ortaya çıkar. temas esnasında bu bölgede yanma, ağrı, sızlama, çökme gibi cidditedirginlikduygusal oluşur. Vajinismusa neden olan çokbüzülme vaginayı çevreleyen pelvik aya kaslarının istemsiz kasılmasından kaynaklanır. Bu büzülmehasebiyle vaginanın girişi daralır. Bazen büzülmeçokhızlıolurve vaginanın girişi neredeyse komple kapanır vebağ imkansız ayla gelir. Bu büzülme istemsiz olduğu maksadıyla vajinusmusproblemi olan eşkadın bunu denetçi edemez, ayrıca çoğu kadının eşeyselbağ öncesi hakezaeş durumdan haberi bile yoktur. cinsîbağ denemesi esnasında oluşan bu kasılma, teşebbüs sonlanır sonlanmaz geçer.

Türk toplumunda vajinismus, dereceleri değişik olmakla yanında 10 kadından birinde görülmektedir. cinsîbağ olmadan süren evliliklerin enönemli nedeni vajinismus hastalığıdır. açıklıkfasılaeşeysel ilişkide ağrı çoğu kadında görülebilir. amma sürekli, her ilişkide ağrı olması eşeyselhayatıebedî etkileyebilecek eş durumdur. Bu düzgülüeşpozisyon değildir, tedavi edilmesi gerekir. Vajinismusu zat kendine yenenler olabilir. Ancak bu ölçmeolabildiğince düşüktür. Vajinismus tedavisinde eş uzmandan muavenet almanız hem stresinizi azaltacak hem dekısa sürede vajinismusu yenelerden olmanızı sağlayacaktır.

İlişkiye girememe nedenleri incelendiğinde aslında gerçekle alakası olmayan sağlamçok düşüncenin kadında korkuvekorku oluşturduğu, bu endişelerin şuur altına yerleşerek kadında eşeysel ilişkiyle ilgili tabuların oluşmasına neden olduğu aşikardır. Vajinanın çokdeğersiz yada sınırlı olduğu, kızlık zarının çokağırlık olduğu ve bu gibi nedenlerden dolayı ilişkiye girememe hastalığı geliştiği kadınların şuur altında geliştirdikleri mekanizmalardır. Bu düşüncelerle hastalarda çeşitli cerrahi veiyileştiren tedaviler uygulanır ancak bunların sağlam çoğunda muvaffakiyet elde edilemez. Çünküsoylu patoloji vajen çevresindeki kasların kasılmasıdır. Bu problemi halletmeden yapılacak tedaviler yalnızcayolcu çözümler olacaktır.

Bunların nispetle cinselliğin eksiklik sayıldığı toplumlarda, cinsellikle çok erken yaşta veelverişli olmayan durumlarda karşılaşan kadınlarda, eşeysel yolla hastalık bulaşma korkusu olanlarda ve kulaktan kulağa dolaşan ilk geceleyin öyküleri yardımıyla vajinismus hastalığı gelişebilir.

Görüldüğü şartıyla vajinismus hastalığının %90’ının temelinde ruhsal faktörler gösteriş oynamaktadır. yalnızca %10’luk kısmında vaninada katarakt gibi fiziksel nedenler ilişkiye girememeye neden olabilir. Bunlarda hastada yapılan ilk muayenede tesbit edilir vetedavi ile düzeltilir.

Vajinismus tipleri nelerdir?

Vajinismusun ilk görülme başlama zamanına nazaran 2 tipi vardır.

Primer vajinismus

ilk eşeysel deneyimle yanında başlayan vebitmeme eden istemsiz, düzgülüeşeysel ilişkiye icazet vermeyen vaginal kasılmalardır. Bu hastalarda ağrısız eşeyselbağ hiç olmamıştır. Genelde bu kadınlar aynı zamanda düzgülü jinekolojik muayene olamazlar, tampon, fitil vb hazneye yerleştirilen şeyleri kullanamazlar. temas esnasında bacakları kapama, titreme, nefesini tutma, eşini itme vb eşlik eden fiziksel bulgular olur.

Sekonder vajinismus

Normal eşeşeyselhayat sonrasında başlayan, talepdışı vaginal büzülme durumudur. Bu kadınlarda başlangıçta ilişkide sorun yoktur. Sonradan gelişen eşfenomen vajinismusu tetikler. Genelde tıbbi eş rahatsızlıktan yada eş travmadan sonra oluşur. Genital bölgeyi etkileyen kazalar, ameliyat, doğum, incitmebeni tedavisi, menopozvekimisüreğen hastalıklar yada bunlar maksadıyla kullanılan ilaçlar sekonder vajinismusa neden olabilir. Bu durumlarda vagina duvarında incelme olur, bu da hasarlanma ve hassasiyete neden olarak vajinismusa neden olabilir. alışılagelen koşullarda bahsedilen problemler kolaylıklatedavi edilir, sonrasında eşeyselsorun kalmaz. ammatedavi sonrası, tıbbi mesele çözüldüğü veanında iyileşme sağlandığı halde kadında hâleneşeysel ilişkide ağrı, büzülme vb sorunlar bitmeme ediyorsa vajinismus mutlaka akla getirilmelidir.

Bazen vajinismus kadının ortamında bulunduğu ortama, duruma ve yapılacak işlemenazaran değişir. Mesela kimi kadınlar jinekolojik muayene olurlar lakin ilişkiye giremezler, yada anında tersi olabilir. Buna kısmi vajinismus denir. kimi kadınlarda ise genital bölgeyi içeren her şey kasılmaya neden olur, bu bölgeye dokunulmasına bileicazet vermezler. Buna da anında vajinusmus denir.

İlişkiye girememe korkusu hasebiyle kadınlarımızı suçlamamak, bu süreçte onların nispetlebulunmak sorunun çözümünde enönemli noktadır. Vajinismus yalnızca kadının değil, çiftlerin partner rahatsızlığıdır. Eşinizin nispetle olduğunuzda bu sorunun çokhenüzkısa sürede çözüldüğünü göreceksiniz. Bu süreçte hekimler enönemli yardımcınız olacaktır. Vajinismus Ankara tedavisini ertelemeyiniz. Ertelediğiniz sorunlar sizlere henüzönemlivedeğişik problemler olarak geçmiş dönecektir.