Kıbrıs Coğrafyası ile alakalı Bilmedikleriniz

Kıbrıs, icap izlemsel konumu gerekse katıksız zenginliği dolayısıyla komşusu olan ülkeler türünden devir devir uğraştırma edilmiş, kurulan kentler okunuşu zenginlikler yağmalanmış, meşakkatli dönemler yaşanmıştır.

Tarih boyunca bütün kargaşalara okunuşu zorluklara rağmen Kıbrıs Adası, kendine birine tarihi varlığından hiç aynı madde kaybetmeden okunuşu kültürünü daha da geliştirerek, zenginleştirerek günümüze gelmiştir. Bu yazımızda Kıbrıs Hakkında her çeşit çeşit tarihi bilgiyi bulabileceksiniz.

Kıbrıs Adasının tarihini inceleyecek olursak, Milattan geçmiş zaman 7000’li yıllara büyüklüğünde uzandığını görürüz. İlk hayat izlerine Neolitik Dönemde rastlanılır okunuşu aksi hâlde da başka çağlar sırasıyla yaşanır.

Bu çağlardan günümüze uzanan mezarlardan çıkarılan, tariz kaplar, pişmiş ülke kaplar, bayağı ülke heykeller, İdoller, takılar, saplamak taşı balta okunuşu silahlar, tunç, Demir’den yapılmış ok, bıçak cıda gibi buluntular günümüzde müzelerde sergilenmektedir.

Kıbrıs’ta yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen buluntuların incelenmesi sonucunda, Kıbrıs’ta tarihin, M.Ö. 7.000‘li hem de Tatlısu kazılarından elde edilen buluntularla da 10.000’ li yıllara Paleolitik Döneme büyüklüğünde uzandığı görülmektedir. Kıbrıs’a, Anadolu’dan okunuşu Suriye’den gelen ilk insanlar genelde kıyılarda Vrysi gibi iskân yerleri kurmuşlardır.

Osmanlı dönemi

Kıbrıs 1571 yılında 60.000lik müşkül ile Osmanlı İmparatorluğu türünden fethedilmiştir. mukaddem Latin elitleri yıkılmış, Yeniçerilerin adaya yerleşmeleri ile Antik Çağdan beri ilk kayda paha nüfus değişimi yapılmıştır.

Osmanlılar Kıbrısta feodal sistemi kaldırıp duygu sistemini uygulama etmiştir. Bu dizge altında Gayrimüslimler kendi dini yetkilileri türünden yönetilmiştir.

Latin egemenliğndeki dönemin aksine, Kıbrıs Kilisesi Kıbrıs Rumlarının tab olarak kararlaştırma edilmiş, Hıristiyan Rum Kıbrıslılar okunuşu Osmanlı yönetimi arasında mutavassıt olarak faaliyet göstermiştir.

1878 yılında Osmanlıdan Ruslara zıt yardım vaadiyle bülten takribî 92.000 altın karşılığında ada müttehit kraliyet türünden kiralanmıştır. Daha aksi hâlde 1914 yılında, I. acun Savaşı vesilesiyle müttehit kraliyet türünden ekleme edilmiştir.

Birleşik kraliyet dönemi

93 Harbinde Rusya İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı, Ruslara zıt fazla taviz vermemek amacıyla, müttehit Krallıkın isteği üzerine ada 92.799 sterline 4 Haziran 1878 tarihinde imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile kiralandı. Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılmakla birlikte, idare büsbütün müttehit Krallıka geçti. müttehit kraliyet adayı “Komiser” diyerek anlatım ettiği şiddetli rütbeli yöneticilerle yetinme etmiştir. 1914te başlayan I. acun Savaşında Osmanlının müttehit kraliyet karşısındaki Almanyanın nispetle savaşa girmesi üzerine müttehit kraliyet adayı ekleme yazar adaya vali kararlaştırma etti. 1923te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 21. Maddesi gereğince, müttehit Krallığa ilhakı tanındı. 1925 yılında Kıbrıs Crown Colony olarak ilan edildi okunuşu adaya ilk Türkiye Cumhuriyeti konsolosu atandı.

Ekim 1931den itibaren Rumlar Enosis isteğiyle ayaklandı, Rumların müttehit kraliyet yönetimine zıt ayaklanması sonucu müttehit Krallıkın politikası sertleşti. Yunan okunuşu Türk tarihinin okutuması, iki ülkenin bayraklarının kullanılması okunuşu Yunan ya da Türk millî kahramanlarının resimlerinin sergilenmesi yasaklandı.

Ocak 1950 tarihinde şarki Ortodoks Kilisesi, Kıbrıs Türk toplumunun boykot ettiği aynı referandum düzenledi. Referandumun sonucunda, katılan halkın %90ı Kıbrısın Yunanistan ile birleşmesi düşüncesi olan enosis lehinde rey verdi. 1955te Kıbrıslı Rumların kurduğu EOKA örgütü müttehit kraliyet kuvvetlerini adadan yayımlamak için silahlı eylemlere başladı. Bu devir zarfında Kıbrıs Türkleri de silahlanmaya başladı okunuşu müttehit kraliyet adanın bütün bölümünü kontrolde tutmakta zorlanıyordu. Bu tarihten itibaren taksim isteğinde bulunan Türkler ile enosis isteyen Rumlar birbirleri ile çatışmaya başladı.

1960 sonrası

Ada, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla bağımsızlık kazanmıştır. 1974te Yunan darbesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği işler sonucu adanın kuzeyinde de facto olarak biricik yandaş Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş, bu talih aksi hâlde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını almıştır.

24 april 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler genel sekreteri Kofi Annan türünden hazırlanan birleşme planı adada referanduma sunulmuştur. Kuzey Kıbrıs plana %35e zıt %65le “evet” deyip akseptans ederken, lodos Kıbrıs %25e zıt %75 ile “hayır” deyip akseptans etmemiştir.

1 Mayıs 2004 tarihinde adanın Rumlar türünden yönetilen güney kesimi adanın tamamını temsilen, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla Avrupa Birliğine katılmıştır.